Windykacja należności

Firma windykacyjna WOLF oferuje swoim klientom windykację należności opartą na bardzo ważnej oraz istotnej zasadzie - nasze wynagrodzenie stanowi jedynie procent od odzyskanej kwoty (jest to tzw. windykacja bezzaliczkowa).

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Windykacja należności oferowana przez naszą firmę jest w pełni kompleksową usługą zapewniającą w szybki i bezpieczny sposób odzyskanie Państwa należności. Firma windykacyjna WOLF prowadzi następujące działania windykacyjne:

- windykacja polubowna
- windykacja sądowa
- windykacja komornicza

Za przyjęcie zlecenia nie pobieramy żadnych opłat wstępnych. Nasze wynagrodzenie stanowi procent od odzyskanej należności.

Windykacja polubowna – podejmujemy wszelkie możliwe działania mające na celu nakłonienie dłużnika do dobrowolnej spłaty zadłużenia. Są to nie tylko wezwania do zapłaty oraz telefony ale także osobiste wizyty u dłużnika w domu, w jego miejscu pracy w firmie.

Windykacja sądowa – jeśli dłużnik jest bardzo oporny i windykacja polubowna nie daje rezultatu a z uzyskanych przez naszą firmę informacji wynika, iż jest realna szansa ściągnięcia należności w drodze postępowania sądowego, proponujemy wierzycielowi skierowanie sprawy do sądu. W ramach prowizji firma windykacyjna WOLF zapewnia zastępstwo procesowe, wierzyciel pokrywa tu jedynie koszt wpisu sądowego. Duża część dłużników po wydaniu sądowego orzeczenia nakazującego im zwrot długu dobrowolnie reguluje swoje zobowiązania.

Windykacja komornicza – jeśli dłużnik nadal odmawia dobrowolnego uregulowania należności kierujemy sprawę do komornika. Niestety w obecnym stanie prawnym samo skierowanie sprawy do komornika nie wystarcza aby wyegzekwować należność. Należy wskazać komornikowi konkretne elementy majątku dłużnika, numer konta w banku, miejsce pracy, przysługujące mu wierzytelności itp. W ramach prowizji uzyskujemy te dane i wskazujemy je komornikowi. Poza tym na bieżąco monitorujemy działania komornika i wspomagamy je swoimi działaniami.

 • Przyjmujemy do windykacji wszelkie wierzytelności bez względu na ich wysokość (także kilkusetzłotowe)
 • 80% należności odzyskujemy w drodze postępowań polubownych
 • Prowadzimy windykację zarówno na etapie polubownym jak i sądowym
 • Oferujemy profesjonalny monitoring płatności pozwalający na znaczącą poprawę terminowości regulowania faktur przez Waszych klientów
 • Nie pobieramy żadnych zaliczek ani przedpłat
 • W razie ewentualnej sprawy sądowej w ramach prowizji od odzyskanej kwoty oferujemy zastępstwo procesowe
 • Prowadzimy stałą obsługę prawną dla swoich klientów

Do zlecenia windykacji niezbędne są:

 • dokument uzasadniający roszczenie (faktura, WZ, umowa, wyrok, nakaz zapłaty, w przypadku dużych ilości faktur wystarcza wydruk nierozliczonych faktur, itp),
 • dane osobowe dłużnika (imię i nazwisko, firma),
 • dane adresowe dłużnika.

Ponadto pomocne okażą się:

 • numery telefonów jakie są w Państwa posiadaniu,
 • wszelkie dane na temat jego działalności, kontaktów handlowych, miejsca pracy itp.,
 • wszelkie inne dane dotyczące dłużnika.

Bardzo często wierzyciele zadają nam pytania dotyczące windykacji należności. Odpowiedzi na nie znajdziecie w zakładce PYTANIA I ODPOWIEDZI.

Windykacja ( z łacińskiego vindicatio - słowo oznaczające dochodzenie należności. W czasach imperium rzymskiego stworzono instytucję nazywaną rei vendicatio. Jej funkcja podobna była do dzisiejszego komornika i polegała na dochodzeniu roszczeń osób trzecich na rzecz wierzycieli. W czasach dzisiejszych słowo windykacja oznacza działania mające na celu dochodzenie swoich należności zarówno na drodze polubownej jak i sądowej. Prowadzona może być ona samodzielnie przez wierzyciela, wyspecjalizowaną firmę jak i przez komornika. Wierzyciel starając się dochodzić swoich należności samodzielnie nie jest w stanie uzyskać takich wyników jak ktoś kto zawodowo się tym zajmuje. Najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie przeprowadzenia windykacji firmie windykacyjnej. Nie polecamy zlecania tego typu czynności adwokatom bądź radcom prawnym. Ich rola ogranicza się jedynie do złożenia w sądzie pozwu i uzyskania nakazu zapłaty bądź wyroku, po czym składają oni wniosek do komornika celem przeprowadzenia egzekucji. Niestety wierzyciel zlecając im przeprowadzenie postępowania sądowego musi wpierw uiść spore sumy tytułem ich wynagrodzenia, nie mając żadnej pewności na odzyskanie swoich należności (Dz.U.2002.163.1348 - rozp. z dnia 2002.09.28 Opłaty za czynności adwokackie oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz Dz.U.2002.163.1349 - rozp. z dnia 2002.09.28 Opłaty za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu ). Po uzyskaniu nakazu zapłaty bądź wyroku zostanie on złożony do komornika. Tu czeka wierzyciela znów nieprzyjemne zaskoczenie. Komornik jeśli nie wskaże mu się jasno i konkretnie majątku z którego ma wyegzekwować należność lub nie wpłaci się mu kolejnej zaliczki nie podejmie żadnych czynności zmierzających do odzyskania należności. Doskonała alternatywą dla tego typu rozwiązań jest zlecenie przeprowadzenie powyższych czynności firmie windykacyjnej. Oto plusy takiego działania: ˘ firma windykacyjna nie pobiera żadnych opłat wstępnych za przeprowadzenie sprawy - jest to tzw. windykacja bezzaliczkowa; ˘ po zleceniu windykacji należności wyspecjalizowanej firmie podejmuje ona działania mające na celu polubowne odzyskanie należności. W przypadku nowych długów ( nie starszych niż 10 miesięcy) działania te w ogromnej większości przynoszą pozytywny efekt w postaci dobrowolnej spłaty zadłużenia; ˘ jeśli dłużnik mimo podjętych działań nie wykaże chęci spłacenia długu, możliwe jest przeprowadzenie sprawy sądowej celem uzyskania nakazu zapłaty bez uiszczania żadnego wynagrodzenia z tytułu zastępstwa procesowego; ˘ wywiadownia gospodarcza - firma windykacyjna nie kieruje do komornika pustego wniosku egzekucyjnego. Wpierw przeprowadza ona szczegółowe dochodzenie mające na celu ustalenie składników majątkowych dłużnika i dopiero wtedy kieruje wniosek egzekucyjny, jasno i wyraźnie wskazując składniki majątkowe z których można przeprowadzić egzekucję (np. pojazdy, rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę etc); Podsumowując powyższe jasno wynika, iż działania firmy windykacyjnej są o wiele tańsze a wszelkie ryzyko bierze ona na siebie - w razie bezskutecznej egzekucji wierzyciel nie ponosi żadnych kosztów z tego tytułu.

Miasta w których nieprzerwanie prowadzimy działania windykacyjne to:

 • woj. podkarpackie – Rzeszów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Nisko, Krosno
 • woj. świętokrzyskie – Kielce, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski
 • woj. lubelskie – Lublin, Zamość, Chełm, Biłgoraj
 • woj. Mazowieckie – Warszawa , Radom
 • woj. Śląskie – Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Bytom, Częstochowa, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Tychy, Rybnik
 • woj. Dolnośląskie – Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica
 • woj. Kujawsko-Pomorskie – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek
 • woj. Lubuskie – Gorzów, Zielona Góra
 • woj. Łódzkie – Łódź, Piotrów, Płock
 • woj. Małopolskie – Kraków, Tarnów, Dębica, Wieliczka, Mysłowice, Nowy Sącz
 • woj. Opolskie – Opole, Częstochowa
 • woj. Podlaskie – Białystok, Suwałki, Łomża
 • woj. Pomorskie – Bydgoszcz, Słupsk, Gdańsk, Elbląg
 • woj. Warmińsko-Mazurskie – Olsztyn
 • woj. Wielkopolskie – Poznań, Piła, Konin, Kalisz
 • woj. Zachodniopomorskie – Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg
FIRMA WINDYKACYJNA WINDYKACJA BEZZALICZKOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI WYWIAD GOSPODARCZY
kontakt what’s up
phone-handset