• Windykacja WOLF
    Firma windykacyjna WOLF powstała jako samodzielny podmiot zajmujący się stricte windykacją należności.
  • Windykacja WOLF
    Działamy na rynku od 2006r. i okres ten obejmuje dynamiczny rozwój firmy i zdobywanie kolejnych klientów.
  • Windykacja WOLF
    W trakcie swojej działalności firma windykacyjna WOLF powiększyła zakres oferowanych usług o dochodzenie odszkodowań od firm ubezpieczeniowych.

Firma windykacyjna WOLF

Prześlij skany niezapłaconych faktur do wstępnej weryfikacji, odezwiemy się niezwłocznie

Windykacja należności

Firma windykacyjna WOLF oferuje swoim klientom windykację należności opartą na bardzo ważnej oraz istotnej zasadzie - nasze wynagrodzenie stanowi jedynie procent od odzyskanej kwoty (jest to tzw. windykacja bezzaliczkowa). Nie pobieramy od swoich klientów żadnych zaliczek z tytułu prowadzenia sprawy. Nie działamy jak inne firmy na rynku, które wymagają wpłacenia pewnej kwoty w zamian za podjęcie windykacji i określają np. że w ramach windykacji należności wyślą 2 listy i wykonają parę telefonów.
Czytaj więcej

Dochodzenie odszkodowań

Firma windykacyjna WOLF oprócz typowej oferty windykacyjnej dla firm oferuje również usługę dochodzenia odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. W blisko 80% przypadków firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie w zaniżonej wysokości lub nawet odmawiają jego wypłaty argumentując to tym, iż nie wystąpiły przesłanki uzasadniające wypłatę odszkodowania. Działania takie firmy ubezpieczeniowe stosują nagminnie i bezsprzecznie są to działania umyślne, wymierzone w dobro ubezpieczonego. Nasza firma zajmuje się właśnie takimi przypadkami.
Czytaj więcej

Windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej

Nasza firma przyjmuje do windykacji także sprawy wobec których komornik toczył już egzekucję i niestety okazała się ona bezskuteczna. Sprawy takie nie ukrywamy są bardzo ciężkimi sprawami dlatego też nasze wynagrodzenie jest w przypadku takich spraw wyższe niż w przypadku pozostałych spraw. Jednakże prosimy zawsze pomyśleć czy nie warto oddać nawet połowę należności za jej odzyskanie, w przypadku gdy w żaden inny sposób nie jest ona możliwa do wyegzekwowania.
Czytaj więcej

WINDYKACJA WOLF

Zapraszamy wszystkie firmy do stałej współpracy polegającej na bieżącym zlecaniu windykacji niezapłaconych faktur, monitoringu płatności oraz sprzedaży wierzytelności.

WINDYKACJA WOLF

Firmy współpracujące z nami, które posiadają setki klientów, w momencie rozpoczynania współpracy miały duże zatory płatnicze a ich kontrahenci regulowali swoje zobowiązania z 4,5 miesięcznym a nawet i większym opóźnieniem. Na wskutek stałej współpracy z nami w zakresie monitoringu płatności 70% ich klientów zaczęło regulować swoje zobowiązania

Skup wierzytelności

Firma windykacyjna WOLF oprócz zleceń windykacji zajmuje się także skupowaniem wierzytelności. Mogą być to wierzytelności wynikające z faktur, umów, rachunków, wyroków, nakazów zapłaty, ugód itp. Najważniejszą rzeczą jest to, aby po pierwsze były to wierzytelności niesporne a po drugie aby posiadały dokument uzasadniający ich istnienie (faktura, nota odsetkowa, umowa, ugoda itp.). Firma windykacyjna WOLF skupuje wierzytelności na podstawie umowy cesji wierzytelności, wierzyciel przewłaszcza wierzytelność na naszą firmę a my wypłacamy za to należność. Jeśli jesteście zainteresowani sprzedażą naszej firmie swoich wierzytelności prosimy o przesłanie dokumentacji z której ona wynika na naszego e-maila. Firma windykacyjna WOLF nie skupuje wierzytelności przeterminowanych, spornych, a także wynikających z wyroków sądów karnych czy też będących konsekwencją umów pożyczek. Pamiętajcie, że najwyższą cenę dostaniecie za wierzytelności jak najmłodsze, im wierzytelność starsza tym niższą cenę można uzyskać za jej odkup. Po przedstawieniu nam wierzytelności do sprzedaży analizujemy ją i jeśli nasza firma jest nią zainteresowana to wtedy przystępujemy do odkupu. Aby sprzedać naszej firmie swoje wierzytelności prosimy o przesłanie na e-maila wszelkich dokumentów ją uzasadniających wraz z danymi dłużnika oraz kontaktem do siebie. Sprzedaż wierzytelności jest o tyle korzystniejsza od zlecenia windykacji, że należność firma windykacyjna WOLF wypłaca wam bez względu na efekt działań windykacyjnych i nie musicie czekać na swoje pieniądze do czasu aż wyegzekwujemy je od dłużnika.

Czym firma windykacyjna się nie zajmuje

Firma windykacyjna WOLF nie zajmuje się sprawami z zakresu windykacji alimentów, należnościami za wynajem mieszkania oraz roszczeniami z zakresu pożyczek pomiędzy osobami fizycznymi. Nie zajmujemy się także sprawami w których nie ma żadnego pisemnego dowodu uprawdopodobniającego istnienie roszczenia ( faktura, umowa, oświadczenie dłużnika etc). Żadna firma windykacyjna nie zajmie się sprawą w której jedynym dowodem istnienia wierzytelności jest oświadczenie wierzyciela lub świadka. Sprawy takie w zasadzie są bardzo ryzykowne i nie rokują żadnych szans na skuteczną windykację. Nie ma możliwości wygrania ich w sądzie ani skłonienia dłużnika do zapłaty zobowiązania. Windykacja prowadzona przez firmę windykacyjną musi opierać się na twardych dowodach uzasadniających istnienie roszczenia. Firma windykacyjna WOLF przyjmie do windykacji każdą wierzytelność która poparta jest pisemnym dowodem i rokuje szanse na skuteczną windykację.
FIRMA WINDYKACYJNA WINDYKACJA BEZZALICZKOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI WYWIAD GOSPODARCZY
kontakt what’s up
phone-handset