Podręcznik wierzyciela

Wierzycielu jeśli Twój kontrahent nagle przestał regulować swoje zobowiązania i nie możesz samemu poradzić sobie ze ściągnięciem tej należności zgłoś się do naszej firmy. Kompleksowo zajmiemy się sprawą, bez żadnych zaliczek ani kruczków prawnych podejmiemy się windykacji długu i zapewnimy jego obsługę prawną na wszystkich etapach postępowania egzekucyjnego.
Odkąd brak jest wymogu podpisywania faktur przez odbiorców, łatwiejsze stało się samo zlecania windykacji należności. Obecnie wystarczy sam wydruk nierozliczonych faktur, na którym są numery faktur, daty wystawienia i terminy płatności, kwota należności głównej oraz wymagalnej do zapłaty. Jednakże pamiętacie, jeśli sprzedajecie towar bez gotówki ZAWSZE żądajcie podpisania faktury przez odbiorcę. Ułatwia to w ogromnym stopniu ewentualne dochodzenie tej należności na drodze sądowej i skraca czas oczekiwania na wydanie orzeczenia sądowego. Najlepszym sposobem zabezpieczenia należności przy sprzedaży na termin jest wzięcie od kontrahenta weksla in blanco. W przypadku kłopotów ze spłatą należności wystarczy wypełnić weksel na kwotę zadłużenia wraz z odsetkami i wnieść do sądu. Postępowania sądowe z wekslem jest krótsze o ponad połowę od zwykłego postępowania o wydania nakazu zapłaty np. na podstawie faktur, a co z kolei zwiększa prawdopodobieństwo odzyskania należności. PAMIĘTAJCIE IM SZYBSZA WINDYKACJA TYM ŁATWIEJ JEST NALEŻNOŚĆ ODZYSKAĆ. Oczywiście samo posiadanie weksla swojego dłużnika nie daje 100% szansy w razie ewentualnej egzekucji na odzyskanie należności ale potrafi ją bardzo przyspieszyć, a w sytuacjach podbramkowych, np. likwidacja działalności, wyjazd dłużnika z kraju, ukrywania przez niego majątku weksel jest rzeczą nieocenioną.
Jakie jeszcze formy zabezpieczenia można stosować w transakcjach?
Kolejną formą zabezpieczenia swoich należności jest uzyskanie zgody współmałżonka kontrahenta na zaciąganie przez niego zobowiązań. Pod rządami starych przepisów uzyskanie klauzuli na współmałżonka w celu np. przeprowadzenia egzekucji z majątku objętego wspólnością ustawową małżeńską było czystą formalnością. Obecnie brak zgody małżonka na zaciągnięcie zobowiązania konsekwencjuje odmową nadania przeciwko niemu klauzuli co oznacza, iż np. windykacja z mieszkania objętego wspólnością małżeńską będzie niemożliwa. Ze zgodą taką równoznaczne będzie poręczenie weksla przez współmałżonka, jest to też bardzo dobra forma zabezpieczenia transakcji handlowych.
Ważną kwestią jest sprawa odsetek. Obecne odsetki ustawowe są tak małe, iż w przypadku nawet dużego opóźnienia w płatnościach naliczona nadwyżka jest bardzo mała. Dlatego też dobrym sposobem w transakcjach jest zastąpienie odsetek ustawowych odsetkami umownymi maksymalnymi jakie można wpisać bez narażania się na uchylenie ich przez sąd. Obecnie maksymalne odsetki stanowią niecałe 30% co i tak jest sumą prawie 3-krotnie większą niż odsetki ustawowe. W razie zlecenia sprawy firmie windykacyjnej odsetki taki przeważnie pokryją cały koszt windykacji, wobec czego otrzymacie całą należność główną.

Jeśli zawieracie umowy handlowe ze swoimi kontrahentami nie zapomnijcie o wstawieniu tam jednej ważnej klauzuli, że w razie opóźnień w spłacie zobowiązania koszty windykacji obciążają kontrahenta. Sformułowanie takie powoduje, że ewentualna windykacja jest dla was w 100% bezpłatna, w całości obciąża waszego dłużnika i to od niego firma windykacyjna wyegzekwuje swoją należność.
Czy istnieją jeszcze jakieś formy zabezpieczenia?
Owszem, będzie nią np. wpisana w umowie kara umowna za przekroczenie terminu wykonania zobowiązania. Pamiętajcie tylko aby nie była ona zbyt wygórowana w stosunku do należności głównej, gdyż narażacie się wtedy na jej obniżenie przez sąd oraz, iż nie powinna być wyrażona procentowo w stosunku do należności głównej, a jedynie kwotowo. Wyrażenie jej w procentach grozi w razie sporu uznaniem jej za odsetki i obniżeniem do kwoty odsetek maksymalnych.
Kiedy powinniście skierować swoją sprawę do windykacji, czy należy odczekać jakiś czas?
Generalna zasad jest taka, że im mniejszy okres przeterminowania, tym łatwiej i szybciej można odzyskać należność. Oczywiście nie namawiamy tu, aby kierować sprawy do windykacji zaraz po upływie terminu płatności, ale jeśli termin ten już upłynął, dłużnik czyni wykręty na temat oddania należności, opóźnia się ze spłatą lub nawet nie odbiera telefonów to jest to najwyższa pora żeby zlecić sprawę firmie windykacyjnej. Windykacja należności podejmowana samodzielnie przez przedsiębiorcę może rodzić całkiem przeciwne skutki niż zamierzone. Dłużnik znając swojego wierzyciela, często bardzo ironicznie podchodzi do otrzymywanych od niego wezwań do zapłaty, upomnień, nie bierze na serio ostrzeżeń o wszczęciu egzekucji. Całkiem inaczej podchodzi do tematu, gdy do jego drzwi puka firma windykacyjna, gdy pojawia się w jego miejscu pracy i dokonuje rozpytań na temat jego sytuacji majątkowej, kondycji finansowej jego firmy, gdy dzwoni do niego profesjonalny windykator i nie pozwala na opowiadanie sobie bajek jak to np. dłużnik jest w trakcie załatwiania kredytu na spłatę zobowiązania. Jeśli słyszymy takie wykręty doskonale wiemy, iż nie ma w nich ani jednego procenta prawdy. Dlatego właśnie dłużnik całkiem inaczej postępuje, gdy jego sprawą zajmą się profesjonaliści.
Co jeszcze można zrobić aby maksymalnie zabezpieczyć swoje należności?
Należy konsekwentnie sprawdzać swoich nowych klientów. Nie ufać tylko w ich zapewnienia, jakie to mają świetne osiągi czy że ich firma jest bardzo zamożna. Należy w takiej sytuacji zlecić firmie windykacyjnej przeprowadzenie wywiadu gospodarczego na temat sytuacji finansowej nowego kontrahenta, czy faktycznie jest ona taka świetna jak zapewnia. Bardzo często może okazać się, iż są to jedynie puste słowa, nie mające pokrycia w rzeczywistości, a wręcz przeciwnie zamiast wielkiego majątku są wielkie długi. Wywiad gospodarczy może zdawać się kosztownym luksusem, gdy np. za uzyskanie informacji należy zapłacić 500 lub 1 tys. zł. Jednakże o ile są to mniejsze pieniądze, niż te które można stracić w razie niefortunnej transakcji. W takich przypadkach nawet najbardziej profesjonalna windykacja należności może okazać się bezradna. Dlatego nigdy nie warto ryzykować, lepiej się zabezpieczyć i mieć pewność co do sytuacji majątkowej firmy z która nawiązujemy współpracę.
Czy monitoring płatności jest dobrym narzędziem prewencyjnym czy tylko narzędziem wspomagającym windykację?
Monitoring płatności regularnie prowadzony jest jedną z najlepszych metod prewencyjnych w przypadku powstawania długów. Stale monitorując należności firma windykacyjna po pierwsze za o wiele mniejsze wynagrodzenie prowadzi lekkie działania windykacyjne lecz równie skuteczne co i ciężka windykacja, gdyż działające firma na bieżąco monitorowana przez windykatora czuje cały czas presję na terminowość regulowania swoich należności, a po drugie gdy tylko pojawiają się jakieś problemy finansowe firma windykacyjna od razu je wyłapuje i informuje o tym swojego zleceniodawcę. Umożliwia to w porę zastopowanie towaru i topienie dalszych pieniędzy w chwiejącej się firmie.
Pamiętajcie, ze obszar działania naszej firmy to teren całej Polski. Nie ma znaczenia dla nas odległość do kontrahenta. Wszelkie działania podejmujemy szybko i sprawnie zarówno na południu jak i centrum oraz innych regionach kraju. Wymienione niżej miejscowości są jedynie przykładowymi i jednymi z wielu miejscowości gdzie aktualnie prowadzimy działania windykacyjne. Miasta w których nieprzerwanie prowadzimy działania windykacyjne to:
- woj. podkarpackie – Rzeszów, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Nisko, Krosno
- woj. świętokrzyskie – Kielce, Sandomierz, Ostrowiec Świętokrzyski
- woj. lubelskie – Lublin, Zamość, Chełm, Biłgoraj
- woj. Mazowieckie – Warszawa , Radom
- woj. Śląskie – Katowice, Chorzów, Ruda Śląska, Bytom, Częstochowa, Zabrze, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Tychy, Rybnik
- woj. Dolnośląskie – Wrocław, Wałbrzych, Jelenia Góra, Legnica
- woj. Kujawsko-Pomorskie – Bydgoszcz, Toruń, Włocławek
- woj. Lubuskie – Gorzów, Zielona Góra
- woj. Łódzkie – Łódź, Piotrów, Płock
- woj. Małopolskie – Kraków, Tarnów, Dębica, Wieliczka, Mysłowice, Nowy Sącz
- woj. Opolskie – Opole, Częstochowa
- woj. Podlaskie – Białystok, Suwałki, Łomża
- woj. Pomorskie – Bydgoszcz, Słupsk, Gdańsk, Elbląg
- woj. Warmińsko-Mazurskie – Olsztyn
- woj. Wielkopolskie – Poznań, Piła, Konin, Kalisz
- woj. Zachodniopomorskie – Szczecin, Koszalin, Kołobrzeg
FIRMA WINDYKACYJNA WINDYKACJA BEZZALICZKOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI WYWIAD GOSPODARCZY
kontakt what’s up
phone-handset