Dochodzenie odszkodowań

Firma windykacyjna WOLF oprócz typowej oferty windykacyjnej dla firm oferuje również usługę dochodzenia odszkodowań od firm ubezpieczeniowych. W blisko 80% przypadków firmy ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowanie w zaniżonej wysokości lub nawet odmawiają jego wypłaty argumentując to tym, iż nie wystąpiły przesłanki uzasadniające wypłatę odszkodowania.

Działania takie firmy ubezpieczeniowe stosują nagminnie i bezsprzecznie są to działania umyślne, wymierzone w dobro ubezpieczonego. Nasza firma zajmuje się właśnie takimi przypadkami. W 9 na 10 przypadkach po naszej interwencji ubezpieczyciel dobrowolnie wypłaca brakującą cześć odszkodowania lub całe odszkodowanie, gdyż doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż w razie procesu sądowego będzie musiał i tak zapłacić, ponosząc dodatkowe koszty sądowe. Proceder taki firmy ubezpieczeniowe stosują w celach czysto zarobkowych. Odmawiając wypłaty ubezpieczenia lub zaniżając jego wartość doskonale zdają sobie sprawę, że nie każdy ubezpieczony będzie starał się go dochodzić, gdyż po prostu uzna rację ubezpieczyciela lub straci siły na ciągłe batalie z ubezpieczycielem. Wyjaśnić można to na bardzo prostym przykładzie. Ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania 10 osobom poszkodowanym. Każdej z tych osób należy się około 10 tys. zł. odszkodowania. Tylko 8 z nich zdecyduje się dochodzić swoich racji za pomocą prawników i tym osobom ubezpieczyciel bez przeszkód wypłaci odszkodowanie. Natomiast dwóch pozostałych zrezygnuje i w kieszeni firmy ubezpieczeniowej pozostanie 20 tys. zł. Tak więc bardzo dokładnie widać, w jaki sposób bardzo łatwo można stracić należne sobie odszkodowanie. Jest na to wszystko jedno proste rozwiązanie. W sytuacji gdy tylko firma ubezpieczeniowa odmawia wypłaty bądź zaniża odszkodowanie zgłoście się Państwo do nas. Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani żadnych innych ukrytych opłat. Pobieramy wynagrodzenie tylko i wyłącznie wtedy gdy nasz klient dostanie odszkodowanie, a stanowi ono procent od odzyskanej kwoty. Zajmujemy się wszystkimi sprawami dotyczącymi kwestii wypłaty odszkodowania. Chodzi zarówno o odszkodowania z tytułu wypadków drogowych (odszkodowania komunikacyjne), nieszczęśliwych zdarzeń (ubezpieczenia na życie) a także z tytułu ubezpieczenia mienia od ognia, wody, kradzieży oraz wszelkich innych zdarzeń. Dewizą naszej firmy jest uzyskanie maksymalnej kwoty odszkodowania dla swojego klienta. Nie boimy się spraw trudnych oraz skomplikowanych. Jeśli podejmiemy się prowadzenia danej sprawy to tylko wtedy, gdy będziemy uważać, iż można coś od ubezpieczyciela odzyskać.

Gdy tylko znajdziecie się Państwo w sytuacji gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania, zbierzcie wszystkie dokumenty jakie posiadacie w związku z tą sprawą i prześlijcie je do nas mailem lub faksem bądź dostarczcie je osobiście do siedziby naszej firmy. Dochodzenie odszkodowań zlecane jest nam za pomocą prostego formularza zlecenia, nie zawiera on żadnych kruczków prawnych ani ukrytych opłat. Nasza firma sztywno trzyma się zasady, iż wszelkie zlecenia windykacji oraz dochodzenia odszkodowań przyjmowane są bezpłatnie. Oprócz zlecenia niezbędne jest również udzielenie naszej firmie pełnomocnictwa do występowania przez firmą ubezpieczeniową. Może się zdarzyć, iż ubezpieczyciel zażąda oprócz zwykłego pełnomocnictwa, poświadczonego notarialnie podpisu, nie zrażajcie się tym. Koszt takiego poświadczenia przez notariusza to tylko kilkanaście złotych a firma ubezpieczeniowa właśnie po to żąda takiego poświadczenia, gdyż działa to odstraszająco na osoby poszkodowane. Niektórzy poszkodowani zrezygnują z dochodzenia swych roszczeń a w kieszeni firmy ubezpieczeniowej pozostaje dosyć spora gotówka. Niezwłocznie po zleceniu naszej firmie dochodzenia odszkodowania podejmujemy działania mające na celu nakłonienie firmy ubezpieczeniowej do wypłaty odszkodowania. Podobnie jak i w przypadku windykacji należności staramy się wszystkie sprawy załatwiać polubownie i nie kierować ich do sądu, gdyż pociąga to za sobą dodatkowe koszty oraz niestety dosyć znacznie wydłuża proces dochodzenia odszkodowania. Oczywiście jeżeli ubezpieczyciel uparcie odmawia jego wypłaty, decydujemy się na skierowanie sprawy do sądu, jednakże jak wspominaliśmy są to sprawy pojedyncze, a wszystkie pozostałe załatwiamy polubownie. Nasze doświadczenie zdobyte na polu windykacji wykorzystujemy w negocjacjach prowadzonych z ubezpieczycielami. Doskonale wiemy że z ich strony również do rozmów kierowane są osoby które są specjalnie przeszkolone do notorycznego odmawiania wypłaty odszkodowania, jednakże nie dajemy się im nigdy przekonać, iż racja leży po ich stronie i jasno i wyraźnie dajemy im do zrozumienia, iż nie mają wcale racji i w przypadku ewentualnego procesu sądowego bez problemu obalimy ich twierdzenia. W sytuacji gdy mają do czynienia z poszkodowanym bez problemu mogą mu udowodnić swoje racje, jednakże w przypadku gdy mają do czynienia z profesjonalną firmą windykacyjną nie idzie im już to tak łatwo i w końcu muszą przyznać nam racje. Dlatego gdy tylko macie do czynienia z firmą ubezpieczeniową, zlećcie przeprowadzenie tej sprawy naszej firmie, zaoszczędzi wam to wielu nerwów oraz czasu i znacznie zwiększy szanse na uzyskanie odszkodowania.

FIRMA WINDYKACYJNA WINDYKACJA BEZZALICZKOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI WYWIAD GOSPODARCZY
kontakt what’s up
phone-handset