Firma windykacyjna Radom

Problemy z terminowym oddaniem pożyczonych pieniędzy czy wpłat za świadczone usługi lub sprzedany towar narastają? Ściąganie długów nie przynosi oczekiwanych efektów? Warto rozważyć outsourcing usług, jaki proponują firmy windykacyjne i podpisać umowę z profesjonalistami na odzyskanie należności. BOiWN WOLF jako windykator w imieniu zleceniodawcy doprowadza do spłaty wierzytelności dłużników na etapie postępowania polubownego, sądowego lub egzekucyjnego. Windykacja długów to oferta, jaką kieruje do przedsiębiorców oraz osób prywatnych z Radomia i okolic.

Kancelaria windykacyjna – zakres działań

Firma BOiWN WOLF z siedzibą w Radomiu działa na podstawie przekazanych przez klienta informacji oraz pełnomocnictw. Na pierwszym etapie realizacji usługi windykacji prowadzone jest polubowne postępowanie mające na celu nakłonienie dłużnika do możliwie jak najwcześniejszej spłaty zaciągniętych zobowiązań. Oddelegowany do zajmowania się daną sprawą pracownik przedsiębiorstwa najpierw nawiązuje kontakt telefoniczny lub mailowy z osobą czy firmą, która zalega z uregulowaniem ciążących na niej należności. Następnie wysyła na dany adres pisemne wezwanie do zapłaty, w którym wskazany jest termin spłaty długu. W razie konieczności organizuje także osobiste spotkanie z niesumiennym kontrahentem.

Przeprowadzone profesjonalnie negocjacje w wielu przypadkach kończą się zawarciem obustronnego porozumienia zabezpieczającego interesy wierzyciela. Jeśli jednak tak się nie stanie, firma  BOiWN WOLF, działająca w podobnym zakresie jak kancelaria prawna, podejmuje wszelkie niezbędne kroki na drodze do uzyskania stosownego tytułu wykonawczego wydawanego przez sąd. W trakcie trwającego postępowania egzekucyjnego specjaliści nadzorują działania komornika oraz wspierają jego pracę. Czynią to choćby poprzez szukanie składników majątku dłużnika (także tych ukrytych), a także wysyłanie odpowiednich wniosków, przyczyniających się do przyspieszenia egzekucji należności.

Windykacja długów w miejscowości Radom

BOiWN WOLF jako działająca już od wielu lat na rynku firma windykacyjna może zaproponować polubowne odzyskanie wierzytelności i opracować atrakcyjną ofertę spłaty zadłużenia. Ma odpowiednio przeszkolonych negocjatorów telefonicznych oraz terenowych, którzy bardzo szybko są w stanie określić, z jakim typem dłużnika mają do czynienia. Jeśli ściąganie należności w ten sposób okaże się nieskuteczne, pozostaje droga sądowa. Tego rodzaju windykacja pozwala na uzyskanie orzeczenia w kwestii zwrotu długów. Windykator zapewnia wówczas zastępstwo procesowe oraz pomoc w przygotowaniu dokumentów.

Trzecią opcją, jaką może zaproponować klientom, jest postępowanie prowadzone przez komornika, podczas którego wspomaga go swoimi działaniami.

Usługi windykacji – koszty

Niektórzy wierzyciele obawiają się, że nie będą w stanie opłacić honorarium firmy oferującej profesjonalną windykację należności. Wszelkie ich wątpliwości w tej kwestii są jednak nieuzasadnione. Profesjonalna kancelaria windykacyjna nie pobiera zaliczki ani żadnych innych wstępnych opłat. Jej wynagrodzenie ma charakter wyłącznie prowizyjny, a wysokość stawki uzależniona jest od kwoty odzyskanej należności. W praktyce zatem wszelkie koszty czynności ukierunkowanych na ściągnięcie wierzytelności od zadłużonych osób fizycznych i podmiotów gospodarczych zostają przeniesione na pożyczkobiorcę lub firmę, która nie opłaciła faktur za kupiony towar albo zrealizowane na jej rzecz usługi. Co więcej, dotyczy to również wydatków procesowych, ponoszonych na przykład za przygotowanie i złożenie pozwu o zapłatę, a także przeprowadzenie czynności komorniczych.

Większość prowadzonych przez BOiWN WOLF spraw o odzyskanie zaległych zobowiązań kończy się pomyślnie dla wierzyciela już na etapie polubownych mediacji. Jeśli jednak nawet egzekucja komornicza nie przyniesie pożądanych rezultatów, klient kancelarii zostanie całkowicie zwolniony z konieczności opłacenia jej usług.

Kancelaria windykacyjna – zalety korzystania z usług

Pracownicy firmy BOiWN WOLF dysponują rozległą wiedzą z zakresu prawa oraz bogatym doświadczeniem zawodowym. Podchodzą indywidualnie do każdej przedstawionej im sprawy, reagując na nią w ciągu maksymalnie 24 godzin od przesłania dokumentów oraz poddając szczegółowej analizie wszystkie towarzyszące jej okoliczności. Specjaliści oferują klientom kompleksową pomoc na każdym etapie postępowania windykacyjnego, począwszy od dążenia do polubownego rozwiązania problemu poprzez proces sądowy aż do egzekucji komorniczej. Na zlecenie prowadzą także profesjonalny monitoring płatności, który sprzyja znaczącej poprawie terminowości regulowania faktur przez kontrahentów.

Ściąganie należności Radom - skorzystaj z usług windykatora

Dlaczego warto, aby ściągnięciem należności zajęła się profesjonalna firma windykacyjna? Powodów jest wiele, a jednym z nich jest wyższa skuteczność działania, a tym samym większe prawdopodobieństwo odzyskania długów. Biorąc pod uwagę, że przedsiębiorca czy osoba prywatna ma ograniczone możliwości kontaktu z dłużnikiem, a wszelkie działania zabierają wiele czasu i energii, wygodniejszym rozwiązaniem jest zlecenie windykacji wierzytelności specjalistom.

Działania windykatora generują także mniejsze koszty niż obciążane domowego czy firmowego budżetu ponagleniami lub innymi działaniami. Ponadto wie, jaki kanałami najszybciej dotrzeć do trasatów oraz przyspieszyć proces spłaty zobowiązań. Jeśli potrzebna jest pomoc specjalistów w Radomiu lub sąsiednich miejscowościach, warto skontaktować się z tą firmą!

Dokumenty niezbędne do zlecenia windykacji

Zlecenie windykacji profesjonalnej firmie BOiWN WOLF działającej w podobnym zakresie jak kancelaria adwokacka możliwe jest na podstawie stosownych dokumentów. Zalicza się do nich przede wszystkim dowody uzasadniające roszczenie. Mogą to być np. faktury, umowy pożyczkowe, nakazy zapłaty. Należy także przekazać windykatorowi dane osobowe oraz adresowe dłużnika, jak również wszelkie wiadomości dotyczące jego miejsca pracy, działalności, kontaktów handlowych itp.

Osoby, które chcą uzyskać szczegółowe informacje na temat współpracy z profesjonalną kancelarią windykacyjną BOiWN WOLF, mogą skontaktować się w tym celu z jej pracownikami. Można to uczynić, dzwoniąc na podany numer telefonu lub wysyłając wiadomość pocztą mailową.

FIRMA WINDYKACYJNA WINDYKACJA BEZZALICZKOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI WYWIAD GOSPODARCZY
kontakt what’s up
phone-handset