Windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej

Nasza firma przyjmuje do windykacji także sprawy wobec których komornik toczył już egzekucję i niestety okazała się ona bezskuteczna. Sprawy takie nie ukrywamy są bardzo ciężkimi sprawami dlatego też nasze wynagrodzenie jest w przypadku takich spraw wyższe niż w przypadku pozostałych spraw.
Jednakże prosimy zawsze pomyśleć czy nie warto oddać nawet połowę należności za jej odzyskanie, w przypadku gdy w żaden inny sposób nie jest ona możliwa do wyegzekwowania. Nasza firma nie boi się spraw trudnych oraz nawet bardzo trudnych. Podczas rozmowy wstępnej z naszym klientem zawsze jasno i wyraźnie informujemy go, co nasza firma jest w stanie zrobić z jego sprawą. Nie boimy się powiedzieć że nie uda nam się np. z daną prawą nic zrobić a w przypadku innej że postaramy się zrobić jak najwięcej jednakże nie dajemy gwarancji na skutek tych działań. Żadna firma windykacyjna, która prowadzi w sposób uczciwy windykację nie jest w stanie nigdy przewidzieć skuteczności swoich działań w stosunku do spraw które były już prowadzone przez komornika i orzeczono wobec nich bezskuteczność. Bardzo ważną kwestią w windykacji spraw po bezskutecznej egzekucji komorniczej jest duże zaangażowanie się w prowadzoną sprawę. Oznacza to zaangażowanie zarówno dużej ilości czasu jak i pieniędzy, indywidualne podejście do każdej prawy oraz konieczność dogłębnej znajomości technik windykacji aby uzyskać wymierne efekty działań windykacyjnych. Sprawy takie nie kończą się w ciągu kilku dni, ze względu na swój charakter oraz stopień trudności wymagają niestety dłuższego czasu na dogłębne ich rozpracowanie. Minimalny okres na rozpracowanie tej sprawy jest zawsze określany na jej początku podczas wstępnej analizy zlecenia. Dla przyjęcia takiej sprawy do windykacji nie jest wymagana osobista wizyta w naszym biurze, wystarczy przesłanie niektórych dokumentów e-mailem bądź faksem, natomiast jeśli wymagane są oryginały to zawsze można je przesłać na adres naszego biura listem priorytetowym, tak że na drugi dzień będziemy mieć wymagane dokumenty już u nas w biurze i będziemy mogli przystąpić do realizacji zlecenia. Jakie dokumenty są wymagane do zlecenia windykacji sprawy po bezskutecznej windykacji komorniczej? Niezbędnym dokumentem jest tutaj nakaz zapłaty bądź wyrok lub inny tytuł wykonawczy. Potrzebne jest również zawiadomienie komornicze o bezskutecznej egzekucji informujące wierzyciela o przyczynach bezskuteczności windykacji. Oprócz tego pomocnymi będą wszystkie dane jakie wierzyciel posiada o swoim dłużniku, takie jak numery telefonów komórkowych, obecne adresy zamieszkania, wykonywania działalności, dane osób na kogo przepisał swój majątek w celu ukrycia, banki w jakich posiada swoje konta, miejsca gdzie może przebywać itp
FIRMA WINDYKACYJNA WINDYKACJA BEZZALICZKOWA WINDYKACJA NALEŻNOŚCI WYWIAD GOSPODARCZY
kontakt what’s up
phone-handset